Kompānijas pakalpojumi

Galvenā / Kompānijas pakalpojumi / Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja Latvijā ļauj pilnīgi brīvu iebraukšanu un izbraukšanu no valsts, strādāt un mācīties Latvijā, izmantot medicīniskos un valsts iestāžu pakalpojumus, noformēt ielūgumus radiniekiem un draugiem, saņemot iebraukšanas vīzu Latvijā.

Uzturēšanās atļauja Latvijā ļauj brīvi pārvietoties visās Šengenas valstīs (bezvīzu apmeklējums) un atvieglo vīzu noformēšanu uz citām valstīm, piemēram, Lielbritānija, ASV un Austrālija.

Ja Jums ir uzturēšanās atļauja uz 5 gadiem, tā ļauj uzturēties Latvijas teritorijā bez uzturēšanās laika ierobežojuma, tas ir faktiski no 1 līdz 365 dienām gadā; Šengenas valstu teritorijās — uz laiku līdz 90 dienām sešu mēnešu laikā.

Termiņuzturēšanos atļauju Eiropā (Latvijā) varēs saņemt gan investori, gan arī viņu ģimenes locekļi, dzīvesbiedri, bērni, kuri nav sasnieguši pilngadību un atrodas investora apgādībā. Beidzoties uzturēšanās atļaujai, investors un viņa ģimene varēs iesniegt pieteikumu atļaujas pagarināšanai.

Pamatojums uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Nekustamā īpašuma pirkšana

Uzturēšanās atļauja Latvijā, pērkot nekustamo īpašumu — ļoti populārs un pieprasīts veids. Tā nav nejaušība, ka tūkstošiem ģimeņu ir izmantojušas šo iespēju, lai iegūtu legālu Eiropas Savienības iedzīvotāju statusu.

Jāatzīmē, ka dotajā brīdī visizdevīgākais piedāvājums investoram, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā un Šengenas zonā — ir tieši Latvijas.

Latvijas Republikas likumdošanā ir noteiktas prasības attiecībā uz nekustamo īpašumu, kas investoram jāņem vērā, iegādājoties nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme; tam jābūt apbūves objektam. Taču šeit nepieciešams atzīmēt, ka par apbūves objektu tiek uzskatīts arī tāds, kur ir tikai pamati vai būves, kuras nav nodotas ekspluatācijā, bet tiem jābūt norādītiem Zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka kā EUR 80.000. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamā īpašuma vērtība, saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību, nedrīkst būt zemāka par EUR 250.000.

Investīcijas uzņēmējdarbībā

Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā var, pamatojoties uz uzņēmuma reģistrāciju.

Interesants piedāvājums uzturēšanās atļaujas saņemšanai Eiropas tirgū ir uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā caur investīcijām uzņēmējdarbībā, reģistrējot uzņēmumu Latvijā. Latvija ir viena no vispiemērotākajām valstīm Eiropā šādiem mērķiem. Līdzekļi, kurus Jūs investēsiet savas uzņēmējdarbības izveidē vai paplašināšanā, joprojām paliek Jūsu. Tāpat Jums nesagādās grūtības sameklēt krievvalodīgu personālu ar valsts valodas zināšanām.

Ir divi veidi, kā saņemt UA, investējot uzņēmējdarbībā:

Pirmais variants

Visilgākais UA saņemšanas variants, jo nepieciešams vismaz gads, lai uzņēmums maksātu nodokļus.

Investors veic ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 35.000 eiro ar nosacījumu, ka šinī uzņēmumā strādā ne vairāk kā 50 darbinieku un tā gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro, kā arī valsts un pašvaldību budžetā nodokļos samaksā ne mazāk kā 40.000 EUR gadā. Šādā uzņēmumā investoru – dalībnieku skaits ir ierobežots līdz trim cilvēkiem.

Otrs variants

Investors iegulda uzņēmuma, kas nodarbina vairāk kā 50 darbinieku, pamatkapitālā ne mazāk kā 150.000 eiro. Naudas līdzekļi tiek investēti sabiedrības kapitālā un tās gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus eiro.

Finanšu ieguldījums

Finanšu investīcijas, izmantojot Latvijas banku sistēmu – visvienkāršākais un ātrākais veids UA iegūšanai Latvijā un līdz ar to ES iedzīvotāja statusa iegūšana.

Lai saņemtu UA Latvijā uz pieciem gadiem, investoram nepieciešams veikt finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē ne mazāk kā 300.000 eiro apmērā subordinēta kapitāla veidā (subordinēta aizdevuma vai bankas subordinēto obligāciju veidā) un ar šo kredītiestādi slēgtā darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem, kā arī saskaņā ar ieguldījuma nosacījumiem, to nav iespējams atgriezt līdz termiņa beigām. Ja termiņuzturēšanās atļauja tiek pieprasīta pirmo reizi, tad Latvijas ekonomikas attīstības fondā ir jāiemaksā 25.000 eiro.

Saviem klientiem mēs rekomendējam investēt finanšu instrumentos tikai uzticamās Latvijas bankās.

Par pamatu UA saņemšanai var kalpot jebkura veida subordinētas saistības ar banku, tostarp vērtspapīros, akcijās u.c.

Tas ir visātrākais un vienkāršākais veids UA saņemšanai, jo līgumu var noformēt vienas dienas laikā un nav nepieciešama investora klātbūtne Rīgā.

Šis investīciju veids ļauj pretendēt UA saņemšanai Latvijā uz pieciem gadiem ne tikai investoram personīgi, kā ieguldītājam, bet arī viņa ģimenes locekļiem (sievai/ vīram un nepilngadīgiem bērniem, kā arī personām, kas atrodas investora apgādībā). Pats galvenais nosacījums, ka ieguldītājam ir jābūt fiziskai personai.

Pēc 5 gadiem var pagarināt termiņu vai arī saņemt savu kapitālu atpakaļ. Pēc kapitāla saņemšanas var izvēlēties jebkuru citu UA saņemšanas veidu Latvijā.

Lai saņemtu informāciju, piedāvajam Jums atstāt savu jautājumu.
Mēs sazināsimies ar Jums.

Kļūda pildīšanā:
Nosūtīt